• NHV
  • Handbal BE
  • Ligue Francophone BE
  • EuroHandball
  • HandballTV
news image

Spelregelwijzigingen per 1 juli 2022

De Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft spelregelveranderingen bekendgemaakt die per 1 juli 2022 van kracht zullen zijn. De BENE-League organisatie heeft de wijzigingen voor de BNL verwerkt. 

Nieuwe spelregels
De volgende wijzigingen worden per 1 juli doorgevoerd:

1. De invoering van een beginworp gebied met een doorsnede van 4 meter. 
2. Het maximum aantal passes wordt per 1 juli teruggebracht van 6 naar 4 indien het passief spel waarschuwingsteken is getoond door de scheidsrechters. Bij de vijfde pass zal deze door de scheidsrechter worden afgefloten.
3. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal er een 2-minuten tijdstraf volgen wanneer het hoofd van de keeper wordt geraakt bij een vrije schotkans. Een vrije schotkans houdt in dat de aanvaller ongehinderd kan schieten en er dus géén overtreding gemaakt wordt op de aanvaller. Ook mogen zich geen verdedigers tussen de aanvaller en de doelverdediger bevinden. Het hoofd moet het eerste punt van contact zijn met de bal én de keeper maakt géén bewuste beweging met het hoofd naar de bal. Tot slot blijft de oude situatie van kracht dat bij het raken van het hoofd van de doelverdediger bij een 7-meterworp er nog steeds een diskwalificatie volgt.

Changements législatifs au 1er juillet 2022

La Fédération Internationale de Handball (IHF) a annoncé changements de règles quientreront en vigueur le 1er juillet 2022. L'organisation BENE-League a traité les changements pour la BNL. 

Nouvelles lois

Les changements suivants seront mis en œuvre le 1er juillet :

1. L'introduction d'une aire de départ d'un diamètre de 4 mètres. 
2. Le nombre maximum de passes sera réduit de 6 à 4 si le signe d'avertissementde jeu passif est montré par les arbitres. Au cinquième passage, il sera annulé par l'arbitre.
3. À partir de la saison 2022-2023, une pénalité de temps de 2 minutes sera appliquée lorsque la tête du gardien de but est touchée lors d'une occasion de tir libre. Une possibilité de tir libre signifie que l'attaquant peut tirer sans être gêné et qu'aucune faute n'est commise à son encontre. Il ne peut pas non plus y avoir de défenseurs entre l'attaquant et le gardien de but. La têtedoit être le premier point de contact avec le ballon et le gardien de but ne doit pas faire un mouvement délibéré de la tête vers le ballon. Enfin, l'ancienne situation demeure : toucher la tête du gardien de but lors d'un jet de 7 mètres entraînera toujours une disqualification.