• NHV
  • Handbal BE
  • Ligue Francophone BE
  • EuroHandball
  • HandballTV
news image

BENE-League Handball, nieuwe startdatum

De Raad van Toezicht van de BENE-League en de BENE-League Manager hebben na overleg de beslissing genomen om de BENE-League competitie 2020/2021 te starten in het weekend van 10/11 oktober 2020.

Om een nieuwe startdatum voor de BENE-League te bepalen had De Raad van Toezicht van de BENE-League de nationale Federaties gevraagd om mogelijke scenario’s te formuleren die rekening houden met zowel de gezondheid als de mogelijkheid om de BENE-League te spelen.

Op basis van deze voorstellen heeft de BENE-League het volgende beslist:

- Verschillende scenario’s zullen van toepassing zijn. Indien het eerste niet mogelijk is door de COVID-19 situatie zal er automatisch worden overgegaan naar het volgende scenario tenzij de omstandigheden dit niet mogelijk maken.

- De BENE-League zal starten in het weekend van 10/11 oktober. Dit komt overeen met de Belgische vraag om de wedstrijden uit te stellen en staat Nederland toe om indien wenselijk te starten met een nationale competitie.

- Indien de bestaande situatie in België onvoldoende genormaliseerd is (Formele Go-No-Go meeting is gepland op donderdag 2 september), zal de start verschuiven naar een weekend in het  2de deel van november. In dit geval kan Nederland, indien het dat wenst, zijn nationale competitie afwerken. Ook kan in België mogelijk een nationale competitie worden gespeeld (vb. Bekercompetitie).

- Mocht blijken dat de situatie op 1 november rondom COVID-19 dusdanig is dat de BENE-League competitie niet kan starten in de maand november zal een scenario met start in januari verder worden uitgewerkt. Een exacte datum wordt nu nog niet bepaald aangezien dan waarschijnlijk ook de Internationale kalender aangepast gaat worden.

- De Final4 staat nog steeds op het programma en zal de kampioen bepalen. Mocht dit niet haalbaar zijn zal de BENE-League later hierover een beslissing nemen.

Gezien de huidige onzekere situatie rondom COVID-19 is het altijd mogelijk dat in de toekomst nog andere beslissingen genomen moeten worden voor de BENE-League Handball. Wij beseffen dat er nooit een optimale oplossing zal zijn die recht doet aan alle betrokkenen. Met deze beslissingen wensen we vooral te anticiperen, mocht het virus ons later nog in de weg staan.